Hej !

From den här veckan kommer veckobreven att läggas ut på Unikum. (Det finns här nedan för sista gången!)

Veckobrev v 9

Hej!

Nu är vi åter i arbete efter ett härligt sportlov. Vi har fått lära känna vår nya klasskompis Elias den här veckan. Alla i klassen har tagit hand om honom på bästa sätt!

Vi påbörjade vårt läsprojekt som vi nu ska ha de kommande 6 veckorna. Jag talade om för dem vad boken hette och läste det som stod på baksidan av boken. De fick därefter rita och måla en bild så som de trodde att framsidan såg ut. Därefter fick de gå runt och prata med tre klasskompisar. Höra vad de trodde boken handlade om och också själva berätta. Varje måndag kommer de att få nya uppgifter som är kopplade till de sidor de läst i boken.

I matten fortsätter vi med att ställa upp subtraktionstal, både med och utan växling. Vi tränar också begreppen kilogram och gram på olika sätt.

På idrotten har de fått pröva på blindfotboll, inte helt lätt! De har också lekt olika lekar.

Händer v 10

Måndag: Ta med din bok som du har i läsläxa. Vi kör “Vasaloppet” i slingan. Tänk på att det ska finnas kläder efter väder på skolan! Vi byter inte om utan har våra vanliga kläder.

Tisdag: Idrott!

Onsdag: Idrott. Matteläxa delas ut i läxboken

Torsdag:

Fredag:

Trevlig helg önskar Christina

 

 

Ny läsläxa from måndag v 9

Hej !

Idag har eleverna fått med sig en bok hem tillsammans med en informationslapp om ett nytt läsprojekt. Detta är en ny läxa i svenska och därför gör vi uppehåll med den boken de fått tidigare i läsläxa. Det blir heller ingen skrivläxa under den här perioden. Det är bra att läsa en kortare stund varje dag eftersom det är ganska många sidor att läsa till varje måndag.

Vänligen Christina

Veckobrev v 7

Hej!

På veckans idrottslektioner har barnen lekt olika lekar och prövat på blindfotboll.

På so:n jobbar vi vidare med Järnåldern. Barnen övar sig i att skriva med runor samt rita och måla hur båtarna såg ut på den tiden. Vi läser i böcker och tittar på bilder.

Alla gjorde en fin alla hjärtansdagsuppgift på bilden. Hoppas den kom till glädje för någon/er på Alla hjärtans dag!

Vi jobbar vidare med längdenheter. Barnen jobbar tillsammans två och två och löser olika uppgifter. De har fått uppskatta hur långt man kommer på 1 km, 2 km, och 5 km vilket är svårt! De tränar också på tankeled med addition som är en skriftlig räknemetod.

Nästa vecka är det sportlov.

Händer vecka 9:

Måndag :

Tisdag: Idrott.

Onsdag: Idrott. Läxor delas ut.

Torsdag:

Fredag:

Ha ett härligt sportlov tillsammans önskar Christina

 

 

 

Veckobrev v 6

Hej !

På so:n har vi arbetat med nyhetsläsning. Eleverna har fått läsa nyheter i grupper och sedan berättat för varandra vad de lärt sig om nyheten. Vi har också tittat på Lilla Aktuellt. Påminna gärna barnen om att titta på Lilla Aktuellt hemma, går på vardagar kl 19.15. De tycker det är spännande med nyheter om olika saker.

På idrotten var det ”Sport Challenge. Eleverna testade på brottning. De har också gjort en QR-styrkerunda två och två. De skannar en kod och utför sedan de övningar klippet visar.

I matten jobbar vi med digital tid. Träna gärna hemma på digital tid, det är svårt för många. Vi jobbar också med längd. Vi uppskattar längd och mäter längd samt lär oss de olika längdenheterna, mm, cm, dm och m. Vi lär oss också att omvandla de olika enheter.

Idag fredag har vi haft en underbar dag på Sjöaremossen. Glada ungar som åkt skridskor för det vilda och myst med fika och mat!

Händer v 7:

Måndag :

Tisdag: Idrott.

Onsdag: Idrott. Ta med alla läxböcker. Inga nya läxor delas ut pga lov v 8.

Torsdag:

Fredag: Studiedag. Eleverna är lediga från skolan.

Trevlig helg! önskar Christina

 

 

Veckobrev v 5

 

Hej !

Eleverna har skrivit sista kapitlet på ”Magiska dörren”. De tränade på att knyta ihop berättelsen och avsluta den på ett lämpligt sätt. Nu ska de läsa igenom alla kapitel och rätta och måla färdigt sina bilder. I matten arbetar vi med digital tid och det är svårt för många. Träna gärna hemma i vardagen! Vi jobbar vidare med forntiden har nu kommit till järnåldern. Vi har tittat på film och läst fakta och med hjälp av det har de löst ett korsord.

På no:n har eleverna avslutat grupparbetet om planeterna. Nästa vecka kommer de att få ett litet test så får vi se vad de har fått med sig för kunskaper!

På idrotten var det en uppstart på temat: Sport Challange. Under 6 veckor kommer eleverna att få testa på olika sporter. De fick se filmer om några sporter och sedan önska vilken sport de helst ville göra.

Händer v 6

Måndag:

Tisdag; Idrott.

Onsdag: Idrott. Ta med alla läxböcker i svenska. Ny läxa delas ut, matteläxa i läxboken som handlar om digital tid.

Torsdag:

Fredag: Vi åker till Sjöaremossen. Samling som vanligt i klassrummet kl. 8.00. Se till att ha med hjälm, skridskor, dricka, matsäck, fika (ingen läsk eller godis) och varma kläder. Blir det blött är det bra med extrakläder för ombyte, framförallt vantar och sockar. Allt ska vara namnat. Vill man ha med hockeyklubba och puck funkar det, se bara till att allt är namnat. Skolan bjuder på korv med bröd. Vi slutar som vanligt 13.20.

Trevlig helg önskar Christina

 

 

Veckobrev v 4

Hej !

På idrotten den här veckan har eleverna tränat styrketräning med lättare vikter. De har också fått lära sig om isvett med hjälp av olika stationsövningar.

Vi arbetar med att elevernas texter ska bli mer tydliga och intressanta att läsa och då tränar vi på att utveckla meningar. De får först skriva om en mening själva och då ska de lägga till några punkter; vilken tid/årstid är det?, hur ser miljön ut?,  vad luktar det? och vad hörs det? hur känns det? samt lägga till en detalj i texten. Sedan sitter de två och två och berättar för varandra vad de har skrivit. De skriver sedan en text tillsammans utifrån det var och en skrev själva. Vi går sedan igenom förbättringarna i helklass för att dela med oss av allas tankar.

Eleverna upptäckte att de inte kunde multiplikationstabellerna när de skulle räkna divisionsuppgifter. Vi tränar åter på tabellerna några gånger i veckan och det är också något som är bra att träna hemma. Titta gärna på kunskapshubben.se där tabellerna sjungs på ett roligt sätt. Eleverspel.se samt NOMP har också många bra övningar att träna extra på.

Information från biblioteket:

ETT GLÄDJANDE BESKED till alla föräldrar med barn i årskurs 3!

För att stimulera barns språk- och läsutveckling har Kultur- och Fritidsnämnden beslutat att Varbergs bibliotek ska skänka en bok till alla 9-åringar i kommunen. Boken delas ut via skolorna för att förhoppningsvis nå alla.

Några olika böcker kommer att presenteras av en bibliotekarie och barnet får välja en av dessa.

Boken är en GÅVA från Varbergs bibliotek och vi hoppas att den blir till glädje och uppmuntran.

Med vänlig hälsning

Varbergs bibliotek

Vår bibliotekarie Anna besöker oss på onsdag och berättar då om de böcker som finns att välja på.

Händer v 5

Måndag:

Tisdag: Idrott.

Onsdag: Idrott. Ta med dig alladina läxböcker i svenska. Nya läxor delas ut i både svenska och matematik, (klockan).

Torsdag:

Fredag:

Händer framöver:

Vi åker till Sjöaremossen fredagen 8/2 och åker skridskor hela dagen!

Jag vill påminna om att inga ledigheter beviljas under veckorna 11-20 pga de nationella proven!

Trevlig helg önskar Christina

 

 

 

Veckobrev v 3

Hej!

Veckans uppgift i ”Magiska dörren” var att öva på att få handlingen begriplig för läsaren. Det är viktigt att läsa igenom sin text allteftersom man skriver och stanna upp och tänka på; vad jag ska skriva härnäst? Ofta har eleverna för brått att skriva, de har många bra tankar men det kan ibland bli svårt att förstå handlingen för andra.

I matten har vi arbetat med avrundning, algoritmer och bråk. Vi övar mycket på algoritmer så att eleverna befäster den räknemetoden.

På so:n fick eleverna jämföra vad som vad olikt eller likt på bondestenåldern och bronsåldern. De fick först skriva själva och sedan delge en kompis vad man skrivit.

Händer v 4

Måndag:

Tisdag: Idrott.

Onsdag: Idrott. Ta med alla läxböckerna. Ny svenskaläxa delas ut, matteläxan är på NOMP.

Torsdag:

Fredag:

Jag vill påminna om att logga in på Unikum och svara på frågorna innan ni kommer på utvecklingssamtalet. Se information som eleverna fått i sin plastficka.

Ha en fin helg önskar Christina